Pipauktion

2020 års pipauktion är inställd  pga. det rådande corona-läget.

2019 års pipauktion går av stapeln den 26/10 kl. 14:00
Platsen är återigen pipmakarna Vollmer & Nilssons
verkstad på Vattenverksvägen 41 Malmö.

Du kan se bilder på piporna här.
En utskriftsvänlig förteckning över objekten finns här.
Mer info finns här.