Styrelsen

1Ordförande / President
Per Billhäll
Gäddarp Granhult
511 94 Älekulla
0709-38 00 37
mailto:perbillhall@icloud.com


V ordförande / V President
Patrik Eng
Stora Rör 4
54196 Väring
0733-572029
patrik.eng@icloud.com


3 Sekreterare / Secretary
Jan Andersson
Matteröd 2800
282 91 Tyringe
073 0862115
jan-pipa@outlook.com

 


5 Tom Eltang
Hyldegaardsvej 38A
DK-2920 Charlottenlund
+45 2681 4555
tom@eltang.com


Ingela-CKassör/Treasurer
Ingela Creutz
Matteröd Svenstorp 2741
282 91 Tyringe
076 8865069
ingela.creutz@gmail.com


Torbjörn Lindén
Magnus Stenbocksgatan 8B
222 24 Lund
0708-99 06 90
oldgowrie@gmail.com


8Webmaster
Andreas Persson
Ulvögatan 4
257 31 Rydebäck
0732-446687
a4@telia.com

 


image1

Mathias Amnell
Sennans Mölleväg 12
31394 Sennan
0738-04 02 94
mathias@apping.se

 

 

Martin Jönsson
Regeringsgatan 87
374 36 Karlshamn
073 2066111
martin.a.jonsson@hotmail.com


Hedersledamot

4

Olov Andersson
Södra Vägen 25B
302 42 Halmstad
035-12 02 888
olov.an@telia.com

 

Bengt Carlson
Notariegränden 44
226 47 Lund
046 – 12 87 98
bengt.rune.carlson@gmail.com