Bang

Bangs pipmakeri stängt
Bangs pipor har alltid stått för det yppersta inom danskt pipmakeri. Nu har dock Per Hansen och Ulf Noltensmeier (männen bakom Bang) med ålderns rätt beslutat att dra sig tillbaka. Till stor saknad för pipälskare världen över. Vi berättar om Bang-piporna och deras långa historia i nästa nummer av Rökringar.

Auktionen

Lycklig ägare till en Bengt Carlson-pipa, Mathias Amnell.

Bengt har slutat tillverka pipor och därför är de inte lätta att komma över.
Mathias tog chansen när den dök på den årliga auktionen som hölls i pipmakarna Vollmer & Nilssons verkstad.

TACK Anders & Martin för ert fantastiska värdskap!
Hos er känner man sig alltid välkommen.