SP:s förste hedersledamot

4Vid klubbens årsmöte i juni utsågs Olov Andersson till vår förste hedersledamot. Olov, som är bosatt i Halmstad, har varit med i klubben sedan den startade. Han var också under nästan 20 år klubbens kassör.
Vi är glada att Olov accepterade att bli den förste som erhöll denna titel.

Eng3Vid mötet utsågs också Patrik Eng till ny styrelseledamot. Patrik är bosatt i Väring i Västergötland, där han bland annat är verksam som ordförande i Skaraborgs Kapnismologiska Ordenssällskap. Vi hälsar Patrik välkommen i styrelsen och hoppas han ska trivas i gemenskapen.

Årets Pibemand

Arets pibemandSedan 1984 har man i samband med Danska Mästerskapet i långtidspiprökning utsett någon som får titeln Årets Pibemand. Enligt stadgarna skall det vara någon som verkar som en ambassadör för piprökning, vågar visa att han röker pipa och samtidigt visar hänsyn.

I år blev det för första gången en svensk som erhöll denna titel, Svenska Pipklubbens sekreterare Jan Andersson. Som motivering till valet angavs bland annat att Jan deltagit i pipklubbsverksamheten alltsedan 1970-talet, att han under 25 år varit utgivare av tidningen Rökringar, att han spridit kunskap om skandinaviskt pipmakeri genom sina böcker Bo Nordh – Pipemaker och Scandinavian Pipemakers samt att han är en av grundarna av Svenska Pipklubben.

Mer om detta finns att läsa i nästa nummer av Rökringar, som utkommer i mitten på maj.

På bilden syns Jan Andersson tillsammans med årets danske mästare, Alexey Maydanov från Ryssland.